Çözümler

OG hücrelerin koruması bilindiği üzere sekonder koruma röleleri ile sağlanmaktadır. Sekonder koruma röleleri, günümüzde nümerik donanımları ile koruma fonksiyonlarını hızlı ve selektif şekilde gerçekleştirmektedirler. Tabi orta gerilim sisteminde çeşitli nedenler ile oluşan arklar için daha hızlı koruma yöntemleri kullanmak, oluşabilecek sorunları ortadan kaldıracaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Resmi Gazetede yayınladığı yönetmeliğe göre lisanslı olan rüzgar enerjisi santrallerinin (RES), Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezinden (RİTM) ve dolayısıyla TEİAŞ Yük Tevzi Merkezlerinden izlenmesini sağlamak üzere gerekli altyapıyı kurması gerekmektedir.

TEİAŞ, reaktif güç destek hizmetinin sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi amacıyla bu hizmeti sunan üretim tesislerinden aşağıda belirtilen verileri istemeye yetkilidir. Üretici, reaktif güç destek hizmetinin izlenmesi için TEİAŞ tarafından belirlenen verileri, ölçüldüğü zaman bilgisiyle birlikte, kayıt altına alınma ve raporlanma amacına yönelik hizmetler için, TEİAŞ’ın belirleyeceği biçimde sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda, TEİAŞ tarafından belirlenen veriler, anlaşma konusu yan hizmetlerin sağlandığı süre boyunca kesintisiz olarak, ölçülüp kayıt altına alınacaktır.

Yaşamın her noktasında bilginin gücü gitgide değerini arttırmayı sürdürdüğü gibi enerji sektöründe de, her noktadaki sistemlerden bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Son zamanlarda elektrik piyasasını düzenleyen kurumlar tarafından getirilen regülasyonlar ile sorumluluk alanları içerisindeki (OG ‘den bağlanan) elektrik üretim santrallerinin, elektrik dağıtım firmaları tarafından izlenmesi zorunlu hale gelmiştir.

380 kV indirici trafo merkezlerinde, TEİAŞ şartnameleri dahilinde istenilmekte olan 1.000 sinyal kapasiteli Olay Kaydedici Sistemi, ABB veya Siemens RTU cihazları kullanılarak BAŞARI Mühendislik tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sistem içerisinde bulunan bir nokta vuruşlu yazıcı ile de sahadan gelen sinyallere ilişkin çıktılar anında alınabilmektedir.

154 kV ve 380 kV Trafo Merkezlerinin, TEİAŞ Milli Yük Tevzi merkezine bilgi transferi için gerekli bağlantı, trafo merkezlerdeki RTU & Haberleşme sistemleri üzerinden sağlanmaktadır. RTU sistemi  teleinformasyon planına, haberleşme altyapısı da haberleşme gerekliliklerine göre belirlenmektedir. 

Haziran 2013 tarihinden itibaren, TEİAŞ tarafından hem yeni hem de mevcut bağlantı anlaşmaları dahilinde istenen Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi (Bağlantı Anlaşması - EK-8) Sistem kullanıcıları tarafından zorunlu olarak tesis edilmesi gerekmektedir.

TEİAŞ indirici trafo merkezi (ITM) ihalelerinde istenmekte olan ve trafo merkezinde bulunan cihazların (Koruma Rölesi, Enerji Analizörü, Sayaç, Olay Kaydedici,.. vb.)  haberleşme altyapılarını oluşturmaya yönelik, Uzak Erişim Panosu tesis edilmektedir.